Tutku

Öncülük ruhumuzun gücünü yenilikçi tutumumuzdan ve değişime açık olmamızdan alır. Geçmişten devraldığımız kazanımlar başarı ve liderliğimizin temelini oluşturur. Esnek davranırız, öğrenmeye açığız ve her gün en yüksek performansı göstermeye hazırız. Yenilikçi çözümlere ve imkanlara ulaşmak amacıyla yaratıcılığı ve sıra dışı fikirleri teşvik ederiz. Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini görür, onların performanslarını ve değer yaratmalarını destekleriz. Yaptığımız her işi tutkuyla yaparız.

Saygı

Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranırız. Birbirimize bireysel ve ekip olarak güvenir, aynı takımın mensupları olarak hareket ederiz. Değişik olana sempati ile yaklaşırız. Şirket içinde yoğun bir işbirliği yaşar, bilgi ve birikimlere yapıcı tepkiler veririz. Müşterilerimizi, onların istek ve ihtiyaçlarını öngören, beklentilerini aşan mükemmellikte ürün ve hizmetlerle hayranlık derecesinde memnun ederiz.

Dürüstlük

Davranışlarımızın temelini dürüstlük, adalet ve güvenilirlik oluşturur. Yüksek ahlaki değerlere her durumda kayıtsız şartsız bağlıyız. Sözümüzü tutarız. Karşılıklı güvene dayanan ortaklıklara değer veririz. Sorumluluk üstlenir, birlikte verilen kararları savunuruz. Başarının gururunu paylaşırken hataların da sorumluluğunu üstlenir bu hataların düzeltilmesi için birbirimize destek oluruz. Süreklilik ilkesi bize yol gösterir. Şirketin karlı büyümesiyle topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzun gereklerini aynı zamanda gerçekleştirmeye çalışırız.

Disiplin

Sonuçlara odaklanır, her zaman azim ve kararlılıkla bizi başarıya götürecek çözümleri ararız. Alınan kararlara ve planlanan sürelere uyarız. Bir karar alındığında ona tam destek veririz. Çalışmalarımızı en önemli konular üzerinde yoğunlaştırır, hızlı ve tutarlı bir şekilde uygulamaya geçeriz. Şirket bünyesindeki örnek uygulamaları aktif olarak paylaşır, performansımızı geliştirmek için sürekli fırsatlar ararız. Şirket çıkarlarını bireysel menfaat ve bölüm çıkarlarının önünde tutarız.

Liderlik Prensiplerimiz

Dijital dünyada, müşteri talepleri ve pazarlar hızlı ve tahmin edilemez bir şekilde değişiyor; müşterilerimizi herkesten daha iyi tanımak, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgilenmelerini sağlamak şimdi çok daha önemli. Bu yüzden DNA’mızda 130 yıldan fazla bir süredir olanı yapmaya devam ediyoruz: Öncü ve araştırmacı olarak kalmaya ve kendimizi yeniden keşfetmeye devam ediyoruz.

Gücümüzü ve tecrübelerimizi kullanıyoruz. Yeni şeyler denemek ve zorlukları üstlenmek konusunda kararlıyız. Hesaplanmış riskler alıyoruz, geri bildirimlerden öğreniyoruz ve yeni uzmanlıklar kazanıyoruz.

Bir organizasyon olarak değişime hızla tepki veriyoruz. Trendleri izliyor ve onlara cevap veriyoruz.

Ortak bir hedef bize yön sağlar, belirsizliklere rağmen her zaman ne için çalıştığımızı biliriz. Bu durum, çevik karar vermek için bir çerçeve oluşturur. Bireysel olarak ve ekip olarak sorumluluk alırız ve birbirimizin uzmanlığına güveniriz.

Her zaman mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için çalışırız. Ve bu sonuca ulaşmak için birbirimizin iş alanları konusundaki uzmanlığını temel alarak birlikte yaratırız. Ek olarak, müşterilerimizi ve ortaklarımızı işe erken dahil ederiz.

8 Liderlik Prensibi

Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizi memnun ederiz ve onlara markalarımızı sevmeleri için nedenler sunarız.

Öncü Olma: Yaratıcılığımız ve tükenmek bilmeyen merakımızla vizyon sahibi bir gelecek yaratmaya çalışırız.

Öğrenme: Hızlı öğreniriz ve aktif olarak geri bildirim isteriz.

Çeviklik: Hızla değişir, hemen uyum sağlarız.

Amaç: Anlam katarak yol gösteririz.

Güçlendirme: Birbirimize güven ve ilham veririz.

Kazanmaya Kararlılık: Yaptığımız her işte en iyisi olmaya çalışırız.

Birlikte Yaratma: Birlikte çalışmayı mümkün kılan bir etkileşim sistemi kurarız. 

Yukarıya git